Funny Students - Frankreich-Neutral

Dank an Thomas, Helga Englert und Wilfried Steinmeier für die Unterstützung!
HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
 
TT078 Leo l´intello TT079 Valentine le romtique
TT080 Sami le musicien TT081 Lauryne la peste
TT082 Sofian l´ange TT083 Evan le bagarreur
TT084 Lea la belle TT085 Killian la cancre