Roadster Racer - Mexiko

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an Italoei für die Unterstützung!

DE065 Roadster blau DE066 Roadster grün
D067 Roadster rot DE068 Roadster lila