Dreieck-Frisbee

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an Dina Terwort, Gerd und Armin Brück für die Unterstützung!

DC078 Dreieck-Frisbee grün DC079 Dreieck-Frisbee lila
DC080 Dreieck-Frisbee hellgrün DC081 Dreieck-Frisbee blau