Fingers Games - Fang die Kugel - Israel

HJFHenze - Helmut´s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze) (Helmut J.F.Henze)
Dank an D.B. für die Unterstützung!

FF547A Schale blau, Kugel gelb-grün FF547B Schale hellgrün, Kugel blau-rot