Metallminiaturen Schotten (1850-1908)
Erschienen Saison 1991-1992 Deutschland

BPZ-Nummer Kenung Bemerkung
613 045 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F Eisen 40mm
       
Dragoneroffizier Generaloffizier Korporal Ausbilderoffizier
Dudelsackpfeifer Kapellmeister    
 
Fragen/ Suche:
 
 
Datum der letzten Aktualisierung: 29.09.2011

email: Sammler@HJFHenze.de